Usługi

Usługi

Usługi

 

• Profilowanie profili otwartych

• Cięcia wzdłużne

• Załadunek / rozładunek

• Wykonanie lekkich konstrukcji

• Wykonywanie płaskownika w grubościach od 1,5 do 4 mm na dowolne długości

• Wykonywanie formatek

• Cięcia piłą taśmową do fi 300 mm