Dystrybucja

Profile z/g produkowane na prasach krawędziowych wg normy EN10162, PN 73/H93460

Kątowniki równoramienne
a 100-350 mm
a 100-350 mm
s 3,0 – 20,0 mm

 

Kątowniki nierównoramienne
a 100-400 mm
b 30-350 mm
s 3,0 – 20,0 mm

 

Ceowniki równoramienne
h 150-450 mm
a 20-350 mm
s 2,0 – 15,0 mm

 

Zetowniki
h 40-550 mm
a 55-350 mm
b 45 – 350 mm
s 3,0 – 12,0 mm

 

Kształtowniki zetowe
h 40-550 mm
a 50-350 mm
b 50 – 350 mm
c 25 – 100 mm
s 3,0 – 12,0 mm

 

Ceowniki półzamkięte
h 60-300 mm
a 40-150 mm
b 20-80 mm
s 2,0 – 12,0 mm

 

Kształtowniki kapeluszowe
h 54-400 mm
a 80-350 mm
s 2,0 – 12,0 mm

 

Przykładowe profile na indywidualne zamówienia, długość do 8 mb