Kątowniki równoramienne

A = pole powierzchni przekroju poprzecznego
M = masa 1 metra
Au= pole powierzchni zewnętrznej
e = odległość od osi
I = moment bezwładności
W = wskaźnik wytrzymałości przekroju
i = promień bezwładności
Gęstość obliczeniowa = 7,85 g/cm3
PN-EN 10162:2005
zakres szerokości
ramion a [mm]
dopuszczalne odchyłki
[mm]
do 50 ±1,0
powyżej 50 do 100 ±1,5
powyżej 100 ±2,0

 

a x a s Rmax M A e Ix = ly Wx = Wy ix =iy
[mm] [mm] [mm] [kg] [cm2] [cm2] [cm4] [cm3] [cm]
20 x 20 2,0 3,0 0,58 0,73 0,60 0,28 0,20 0,62
20 x 20 2,5 4,0 0,71 0,89 0,62 0,33 0,24 0,61
20 x 20 3,0 4,0 0,85 1,04 0,65 0,38 0,28 0,60
25 x 25 2,0 3,0 0,74 0,93 0,72 0,56 0,32 0,78
25 x 25 2,5 4,0 0,90 1,14 0,74 0,64 0,39 0,77
25 x 25 3,0 4,0 1,06 1,34 0,77 0,78 0,45 0,77
30 x 30 2,5 4,0 1,10 1,39 0,87 1,21 0,57 0,93
30 x 30 3,0 4,0 1,30 1,64 0,90 1,41 0,67 0,93
35 x 35 2,0 3,0 1,04 1,33 0,97 1,61 0,64 1,10
35 x 35 2,5 4,0 1,30 1,64 0,99 1,97 0,78 1,10
35 x 35 3,0 4,0 1,53 1,96 1,02 2,30 0,93 1,09
40 x 40 2,0 3,0 1,20 1,53 1,10 2,44 0,84 1,26
40 x 40 2,5 4,0 1,49 1,89 1,12 2,98 1,04 1,26
40 x 40 3,0 4,0 1,77 2,24 1,14 3,50 1,22 1,25
45 x 45 3,0 4,0 2,00 2,54 1,27 5,05 1,56 1,41
45 x 45 4,0 6,0 2,61 3,27 1,33 6,43 2,03 1,40
50 x 50 2,0 3,0 1,52 1,93 1,35 4,84 1,33 1,59
50 x 50 2,5 4,0 1,88 2,38 1,37 5,95 1,64 1,58
50 x 50 3,0 4,0 2,24 2,84 1,39 7,02 1,95 1,57
50 x 50 4,0 6,0 2,92 3,70 1,45 9,00 2,53 1,56
60 x 60 2,0 3,0 1,82 2,32 1,58 8,48 1,92 1,91
60 x 60 2,5 3,0 2,25 2,88 1,60 10,44 2,37 1,90
60 x 60 3,0 4,0 2,71 3,42 1,65 12,32 2,83 1,90
60 x 60 4,0 6,0 3,51 4,47 1,71 15,90 3,70 1,89
70 x 70 2,5 3,0 2,65 3,38 1,85 16,75 3,25 2,23
70 x 70 3,0 4,0 3,12 3,98 1,87 19,86 3,87 2,22
70 x 70 4,0 6,0 4,14 5,27 1,96 25,72 5,10 2,21
80 x 80 2,5 3,0 3,04 3,88 2,10 25,21 4,27 2,55
80 x 80 3,0 4,0 3,59 4,58 2,12 29,92 5,09 2,54
80 x 80 4,0 6,0 4,74 6,04 2,15 39,02 6,68 2,53
90 x 90 4,0 6,0 5,37 6,84 2,41 56,11 8,52 2,85
100 x 100 4,0 6,0 5,95 7,67 2,71 77,41 10,61 3,18