Kątowniki nierównoramienne

A = pole powierzchni przekroju poprzecznego
M = masa 1 metra
Au= pole powierzchni zewnętrznej
e = odległość od osi
I = moment bezwładności
W = wskaźnik wytrzymałości przekroju
i = promień bezwładności
Gęstość obliczeniowa = 7,85 g/cm3
PN-EN 10162:2005
zakres szerokości
ramion a,b [mm]
dopuszczalne odchyłki w klasie dokładności wykonania
[mm]
zwykłej podwyższonej
do 50 ±1,0 ±1,0
powyżej 50 do 100 ±2,0 ±1,5
powyżej 100 ±3,0 ±2,0

 

a x b s Rmax M A a ex ey Ix ly lxo lyo Wx Wy Wxo Wyo ix Iy ixo iyo
[mm] [mm] [mm] [kg] [cm2] [°] [cm] [cm] [cm4] [cm4] [cm4] [cm4] [cm3] [cm3] [cm3] [cm3] [cm] [cm] [cm] [cm]
30 x 20 2,0 3,0 0,74 0,91 25°27’ 1,02 0,49 0,85 0,32 1,01 0,16 0,43 0,21 0,51 0,16 0,97 0,59 1,05 0,42
30 x 20 2,5 4,0 0,88 1,12 25°45’ 1,05 0,52 1,02 0,38 1,22 0,18 0,53 0,26 0,62 0,19 0,96 0,58 1,04 0,40
30 x 20 3,0 4,0 1,06 1,35 25°46’ 1,08 0,54 1,19 0,44 1,42 0,21 0,62 0,30 0,72 0,22 0,95 0,58 1,04 0,40
30 x 25 2,0 3,0 0,81 1,03 35°20’ 0,93 0,67 0,93 0,60 1,27 0,26 0,45 0,33 0,61 0,24 0,96 0,77 1,12 0,50
30 x 25 2,5 4,0 0,98 1,24 35°30’ 0,96 0,69 1,12 0,72 1,54 0,30 0,55 0,40 0,75 0,28 0,95 0,76 1,11 0,49
30 x 25 3,0 4,0 1,18 1,5 35°31’ 0,98 0,72 1,31 0,84 1,80 0,35 0,65 0,47 0,87 0,33 0,94 0,76 1,11 0,48
40 x 25 2,0 3,0 0,96 1,22 22°53’ 1,35 0,57 2,05 0,65 2,36 0,35 0,78 0,34 0,88 0,26 1,30 0,73 1,87 0,93
40 x 25 3,0 4,0 1,41 1,08 23°07’ 1,41 0,62 2,91 0,92 3,36 0,47 1,12 0,49 1,28 0,37 1,28 0,72 1,38 0,52
40 x 30 3,0 4,0 1,53 1,95 30°21’ 1,31 0,79 3,13 1,55 3,96 0,72 1,16 0,70 1,46 0,52 1,28 0,90 1,83 1,19
50 x 25 3,0 4,0 1,65 2,10 16°19’ 1,86 0,55 5,39 0,98 5,80 0,56 1,71 0,50 1,83 0,39 1,61 0,69 2,46 0,80
50 x 30 3,0 4,0 1,77 2,25 21°33’ 1,74 0,70 5,80 1,66 6,56 0,89 1,78 0,72 2,00 0,55 1,62 0,86 1,72 0,63
50 x 45 3,0 4,0 2,1 2,67 39°14’ 1,47 1,21 6,75 5,22 9,81 2,15 1,91 1,59 2,80 1,19 1,59 1,40 1,92 0,90
50 x 45 4,0 6,0 2,73 3,47 39°21’ 1,53 1,27 8,64 6,68 12,66 2,65 2,49 2,07 3,63 1,48 1,58 1,39 1,91 0,87
55 x 20 3,0 4,0 1,62 2,07 9°58’ 2,23 0,40 6,4 0,52 6,59 0,33 1,95 0,32 2,00 0,26 1,76 0,50 1,78 0,40
55 x 20 4,0 6,0 2,10 2,67 10°11’ 2,31 0,44 8,01 0,64 8,25 0,40 2,51 0,41 2,56 0,33 1,73 0,49 1,76 0,39
60 x 40 2,0 3,0 1,51 1,92 25°03’ 1,92 0,89 7,37 2,75 8,66 1,46 1,81 0,89 2,12 0,70 1,96 1,20 2,13 0,87
60 x 40 2,5 4,0 1,86 2,37 21°10’ 1,95 0,92 9,04 3,37 10,65 1,76 2,23 1,09 2,62 0,85 1,95 1,19 2,12 0,86
60 x 40 3,0 4,0 2,22 2,82 25°11’ 1,97 0,94 10,67 3,96 12,58 2,06 2,65 1,30 3,11 1,00 1,95 1,19 2,11 0,85
60 x 40 4,0 6,0 2,98 3,67 25°26’ 2,04 0,99 13,68 5,07 16,20 2,55 3,45 1,68 4,05 1,26 1,93 1,18 2,10 0,83
70 x 40 4,0 6,0 3,19 4,07 20°02’ 2,47 0,91 20,90 5,30 23,30 2,09 4,62 1,71 5,11 1,32 2,27 1,14 2,39 0,84
70 x 45 4,0 6,0 3,35 4,27 23°58’ 2,37 1,07 21,88 7,42 25,45 3,85 4,72 2,16 5,45 1,65 2,26 1,32 2,44 0,95
80 x 40 3,0 4,0 2,69 3,42 16°10’ 2,86 0,80 23,38 4,28 25,11 2,54 4,54 1,34 4,86 1,07 2,62 1,12 3,87 1,38
80 x 50 3,0 4,0 2,94 3,75 22°42’ 2,64 1,10 25,39 8,08 29,06 4,41 4,73 2,07 5,41 1,63 2,61 1,47 3,71 1,84